Cyklus długu

    Cykl długu odnosi się do powtarzającego się procesu zadłużania się, spłacania długu i potencjalnego ponownego zadłużania. Ten cykl może obejmować kilka etapów, takich jak pozyskiwanie środków (zadłużanie się), płacenie odsetek i spłata kapitału (spłacanie długu), a następnie, jeśli jest to konieczne, ponowne zadłużanie się, aby sfinansować dalsze potrzeby lub projekty. Cykl długu może być częścią finansowania osobistego, działalności biznesowej lub nawet finansowania długu publicznego. Ważne jest odpowiednie zarządzanie tym cyklem, aby zachować stabilność finansową i uniknąć potencjalnych problemów finansowych.