ciężar długu

    Ciężar długu odnosi się do wielkości i skutków zadłużenia dla jednostki, przedsiębiorstwa czy kraju. Jest to ogólna ocena tego, jak zadłużenie wpływa na stabilność finansową i operacyjną podmiotu. Wysoki ciężar długu może ograniczać zdolność podmiotu do inwestowania i rozwijania się, jak również może zwiększać podatność na kryzysy finansowe. Oznacza to także, że znaczna część przyszłych dochodów lub przychodów będzie musiała zostać przeznaczona na obsługę (spłatę odsetek i kapitału) tegoż długu.