Centralny Rejestr Dłużników

    Centralny Rejestr Dłużników" to instytucja lub system zbierający i udostępniający informacje na temat historii kredytowej osoby fizycznej lub prawnej. Jego głównym celem jest dostarczanie wiadomości o zobowiązaniach i historii płatności potencjalnych kredytobiorców, umożliwiając w ten sposób kredytodawcom ocenę ryzyka związanego z udzieleniem kredytu czy pożyczki. W Polsce funkcję centralnej informacji kredytowej pełni np.