bankructwo

    Sytuacja, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań i jest narażony na likwidację swojego majątku.