audyt długu

    Audyt długu to proces przeglądu i analizy zadłużenia podmiotu, które może być przeprowadzone przez zewnętrzną firmę audytorską, wewnętrzny dział audytu lub inne upoważnione jednostki. Głównym celem audytu długu jest zrozumienie struktury i warunków zobowiązań finansowych, ocena strategii zarządzania długiem oraz identyfikacja możliwych zagrożeń lub obszarów, które mogą wymagać poprawy. Proces ten może również obejmować analizę zgodności z obowiązującymi regulacjami i umowami kredytowymi oraz ocenę zdolności do obsługi długu w przyszłości.