Aktywa

    Mienie, które może być użyte do spłaty długów